Copyright © 2024 Institute for Time Nature Explorations. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Щебланова В.В.
Чтобы увидеть материалы данного автора, размещенные ранее
30.12.2013
г., воспользуйтесь поиском по фамилии, либо перейдите на старую версию именного указателя и выберете нужного автора из списка.

Щебланова В.В. / Shcheblanova V.V.

Библиотека электронных публикаций:

Shcheblanova V.V. Культурное разнообразие современных меньшинств // Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие. Под ред. В.Н. Ярской. СГТУ, 2016. С. 411-419. (Скачать) [distributed 10.02.2016]

Сборники:

Сборник: Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие / Yarskaya-Smirnova V.N. , Ambarova P.A. , Andriyanova E.A. , Anikin D.A. , Artemov V.N. , Afanasyeva V.V. , Barandova T.L. , Beisebaev R.S. , Bozhok N.S. , Bychkov A.V. , Volkova O.A. , Voloshinov A.V. , Grigoryeva S.A. , Dagmar Schulte , Doctors B.Z. , Dumontier J. , Zaitsev D.V. , Zaitseva O.V. , Zborovsky G.E. , Zimkova O.V. , Zubenschi Mariana , Ivchenkov S.G. , Ivchenkova M.S. , Ignatova M.P. , Ishunkina N.A. , Kalajijan A.A. , Kaldybaeva T.Zh. , Kalieva J.A. , Kerimi K.M. , Kiselev K.A. , Konstantinova L.V. , Korogodova N.P. , Krasilnikov P.A. , Levich A.P. , Lifanova N.M. , Lovtsova N.I. , Loginova L.V. , Lysikova N.P. , Lysikova O.V. , Mavrin K.A. , Malinin P.V. , Malkina M.E. , Mosina Yu.I. , Naberushkina E.K. , Nelyubova Y.K. , Nefedina O.M. , Petrova Zh.V. , Pilipenko Е.A. , Ponukalin A.A. , Popova A.Yu. , Pugacheva L.G. , Rasell Michael , Romanova N.M. , Ruchin V.A. , Ryumshina N.S. , Sirotina T.V. , Sklyarova T.V. , Smirnova T.V. , Surkova I.Yu. , Telyatova E. , Temaev T.V. , Teslenko A.N. , Trofimova O.A. , Uzakova S.A. , Fedorova A.V. , Khakimova M.P. , Chernetskaya A. , Chernetskaya A.A , Chernyshkova E.V. , Shakhmatova N.V. , Shedlovskaya M.A. , Shishkina E.A. , Shcheblanova V.V. , Scheglova T.K. // Под ред. В.Н. Ярской. Саратовский государственный технический университет, 2016. 423 с. (Скачать) [размещено на сайте 10.02.2016]Наверх