Copyright © 2024 Institute for Time Nature Explorations. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Дагмар Шульте (Dagmar Schulte)
Чтобы увидеть материалы данного автора, размещенные ранее
30.12.2013
г., воспользуйтесь поиском по фамилии, либо перейдите на старую версию именного указателя и выберете нужного автора из списка.

Дагмар Шульте / Dagmar Schulte

Библиотека электронных публикаций:

Dagmar Schulte The inevitable time lag in education // Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие. Под ред. В.Н. Ярской. СГТУ, 2016. С. 419. (Скачать) [distributed 10.02.2016]

Сборники:

Сборник: Калейдоскоп времени: ускорение, инверсия, нелинейность, многообразие / Yarskaya-Smirnova V.N. , Ambarova P.A. , Andriyanova E.A. , Anikin D.A. , Artemov V.N. , Afanasyeva V.V. , Barandova T.L. , Beisebaev R.S. , Bozhok N.S. , Bychkov A.V. , Volkova O.A. , Voloshinov A.V. , Grigoryeva S.A. , Dagmar Schulte , Doctors B.Z. , Dumontier J. , Zaitsev D.V. , Zaitseva O.V. , Zborovsky G.E. , Zimkova O.V. , Zubenschi Mariana , Ivchenkov S.G. , Ivchenkova M.S. , Ignatova M.P. , Ishunkina N.A. , Kalajijan A.A. , Kaldybaeva T.Zh. , Kalieva J.A. , Kerimi K.M. , Kiselev K.A. , Konstantinova L.V. , Korogodova N.P. , Krasilnikov P.A. , Levich A.P. , Lifanova N.M. , Lovtsova N.I. , Loginova L.V. , Lysikova N.P. , Lysikova O.V. , Mavrin K.A. , Malinin P.V. , Malkina M.E. , Mosina Yu.I. , Naberushkina E.K. , Nelyubova Y.K. , Nefedina O.M. , Petrova Zh.V. , Pilipenko Е.A. , Ponukalin A.A. , Popova A.Yu. , Pugacheva L.G. , Rasell Michael , Romanova N.M. , Ruchin V.A. , Ryumshina N.S. , Sirotina T.V. , Sklyarova T.V. , Smirnova T.V. , Surkova I.Yu. , Telyatova E. , Temaev T.V. , Teslenko A.N. , Trofimova O.A. , Uzakova S.A. , Fedorova A.V. , Khakimova M.P. , Chernetskaya A. , Chernetskaya A.A , Chernyshkova E.V. , Shakhmatova N.V. , Shedlovskaya M.A. , Shishkina E.A. , Shcheblanova V.V. , Scheglova T.K. // Под ред. В.Н. Ярской. Саратовский государственный технический университет, 2016. 423 с. (Скачать) [размещено на сайте 10.02.2016]Наверх